Gibson ES-335 Showcase Edition White 1988

  • $2,995.00
  • $2,561.00