Santa Cruz H13 Model 13-Fret Sitka Spruce/Figured Mahogany Sunburst (Serial #1661)

  • $6,525.00